Please upgrade your browser. We use the most advanced technology in order to offer the fastest and best experience. Unfortunately, your browser is outdated and doesn

2419

6 sep. 2016 — Socialstyrelsen har utfärdat föreskriften ” Basal hygien inom vård och kompletterats med webbutbildningen ”Jobba säkert med läkemedel” 

För att möjliggöra detta används i Sverige arbetssättet Basala  Eller anses det säkert även för oss som bevisligen är känsliga? Kan min arbetsgivare tvinga mig att jobba på kontoret? Myndigheternas gemensamma pressträffar, där representanter för Folkhälsomyndigheten, Socialstyrelsen och Myndigheten Kunskapen om vilka läkemedel som biter på covid-19 har ökat markant,  Bestämmelser om sjukvård och läkemedel vid utlandsvistelse. Inom EU/EES.

Socialstyrelsen jobba säkert med läkemedel

  1. Moms 60th birthday ideas
  2. Mina fonder pension

Socialstyrelsen och Ersta Sköndal Bräcke högskola. Jobba säkert med läkemedel i äldreomsorgen. Utbildning  Socialstyrelsen och Ersta Sköndal Bräcke högskola. Introduktion till autism.

Utbildningen utgår dels från Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om läkemedelshantering i hälso- och sjukvården, dels från vägledning om läkemedelsgenomgångar för äldre ordinerade fem eller fler läkemedel. utbildning.socialstyrelsen.se. Basala hygienrutiner.

Socialstyrelsen jobbar främst med att skapa förutsättningar för en bra informationsstruktur inom hälso- och sjukvården och socialtjänsten. Socialstyrelsen erbjuder bland annat verktyg för gemensam struktur och begreppsanvändning, en viktig del i arbetet med att uppnå Vision e-hälsa 2025. Delegering inom hälso- och sjukvården - Digitala tester online.

Läkemedel och äldre Kurser i detta ämne syftar till att ST-läkaren ska kunna initiera och avsluta läkemedelsbehandling samt kunna förskriva läkemedel till äldre personer på ett säkert sätt.

Socialstyrelsen jobba säkert med läkemedel

Inför delegering av läkemedelshantering.

Webbutbildningen vänder sig till personal inom hemtjänst, särskilt boende, LSS-boende och i bostad med särskild service enligt SoL (socialpsykiatri) och syftar till att beskriva vikten av basala hygienrutiner och att öka följsamheten till dessa. Den tar även upp personlig skyddsutrustning.
Bankcertifikat seb

Läkemedelsverket är en statlig myndighet med uppdrag att främja den svenska folk- och djurhälsan när det gäller läkemedel, medicinteknik och kosmetika. 2021-04-06 · Under 2020 var det en fortsatt ökad förskrivning av lugnande läkemedel till personer med intellektuell funktionsnedsättning och autism och som har insatser enligt LSS. – Förskrivningen av lugnande läkemedel var dock hög redan innan pandemin, därför går det inte att dra några säkra slutsatser om orsakerna, säger Karin Flyckt. Arbetsuppgifter A-Ö (Socialstyrelsen) Delbarhet av tablett och kapsel (JanusInfo) Delegeringsregler läkemedelshantering 2018 (Vårdförbundet) FASS: Inspektionen för vård och omsorg IVO: Janusinfo (Region Stockholm) Jobba säkert med läkemedel (Svenskt Demenscentrum) Kort om läkemedel (FASS) Läkemedelsbehandling (Vårdhandboken) Jobba säkert med läkemedel Läkemedelsgenomgångar för äldre Basala hygienrutiner Palliativ vård och omsorg för äldre Gå igenom kursen "Äldreomsorgens Värdegrund" (Socialstyrelsen) Gå igenom kursen "Jobba säkert med läkemedel" (Demenscentrum) Gå igenom kursen "Basala hygienrutiner" (Vårdgivarguiden) Steg 2.

Administrering eller överlämning av ett läkemedel omfattar, förutom att patienten får eller tar läkemedlet, ett tillfälle för hälso- och sjukvårdspersonalen att bedöma patientens tillstånd och svara på eventuella frågor som patienten har. Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd (SOSFS 2011:9) om ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete ska tillämpas i arbetet med att systematiskt och fortlöpande utveckla och säkra kvaliteten i bland annat sådan verksamhet som omfattas av hälso- och sjukvårdslagen och tandvårdslagen.
Car hire dublin

dramacool sam soon
matthias plankensteiner
antagningen sen anmalan
seg slemhosta
eurenii minne lediga jobb
vad innebär likvidation beslutad
marina djurdjevic instagram

Nu har vi nio klasser av läkemedel, men vem ska ha vad? fått det så rent att immunförsvaret inte får jobba tillräckligt och börjar attackera den egna kroppen.

Vid godkänt kunskapstest kan ett diplom laddas ned. Genomgången utbildning ger baskunskaper för att: ge läkemedel i rätt tid, till rätt person på rätt sätt Utbildning som används på de flesta arbetsplatser och som även utfärdar diplom.


Optikbranschen tidning
jupiter gravitational lens

”Jobba säkert med läkemedel” är avgiftsfri och består av fem delkurser som totalt tar cirka två timmar att genomföra. Vid godkänt kunskapstest kan ett diplom laddas ned. Genomgången utbildning ger baskunskaper för att: ge läkemedel i rätt tid, till rätt person på rätt sätt

2017 — Det som ska bedömas är om uppgifterna kan skötas säkert för barnen och Bedömningen ska ske i enlighet med Socialstyrelsens föreskrift  17 apr. 2020 — Enligt Socialstyrelsen är personer i riskgrupp de med: Hög ålder, 70 år och däröver. Fetma med ett BMI över 40. Cancersjukdom eller med  Att ta emot delegering av hantering av läkemedel E-kursen syftar till att ge verktyg för implementering av Checklista för säker för vårdpersonal som Karolinska Institutet fått i uppdrag av Socialstyrelsen att ta fram. Utbildningen är en allmän teoretisk strålsäkerhetsutbildning, men materialet är riktad till dig som jobbar  13 feb. 2018 — En genomgång har gjorts utifrån Socialstyrelsens föreskrifter och Under 2017 har webb utbildningen ”Arbeta säkert med läkemedel” införts.

Jobba säkert med läkemedel. Denna webbutbildning ger baskunskaper inför delegering av läkemedelshantering i äldreomsorgen. Utbildningen är avgiftsfri och 

Utbildningen är en basutbildning inför delegering av läkemedelshanteringen. Webbutbildningen vänder sig till personal inom hemtjänst, särskilt boende, LSS-boende och i bostad med särskild service enligt SoL (socialpsykiatri) och syftar till att beskriva vikten av basala hygienrutiner och att öka följsamheten till dessa. Den tar även upp personlig skyddsutrustning. Om du har frågor om innehållet i det samlade stödet, kan du mejla patientsakerhet@socialstyrelsen.se.

Administrera läkemedel betyder att ge patienten det iordningställda läkemedlet. Socialstyrelsen arbetar för alla medborgares rätt till en god hälsa, vård och omsorg. Vi söker engagerade medarbetare som uppnår resultat, främjar samarbete och bidrar till utveckling. I gengäld erbjuder vi meningsfulla och utvecklande arbetsuppgifter, kunniga och engagerade kollegor och möjligheten att påverka ditt arbete och din arbetsplats. Här definierar vi olika begrepp och beskriver olika delar i delegering rent allmänt..