fogmassor. Sid 1 (4). Inera Saneringen omfattar fogmassa på följande ställen. Antal löpmeter fog med >500 mg/kg PCB som saneras inomhus. Antal löpmeter 

1050

om PCB-mängder sammanställs från C-blanketterna. När saneringen av fogmassor och eventuella PCB-haltiga golvmassor är klar ska ifylld blankett skickas till 

PCB i elementhusens fogmassor och i gårdsplanernas jordmån. Pyy, V. & Lyly, O. Sammandrag. I elementhusens ytterväggar finns skarvar och fogar som tätats  Fogmassor med PCB användes åren 1956–1973 i stort sett i alla typer av byggnader. När man blev medveten om effekterna av PCB i miljön förbjöds PCB i  Forskare har rekommenderat att dessa fogmassor skall tas bort och att man i första omgång bör prioritera fogar som innehåller mer än 1% PCB. På sikt bör även  PCB, polyklorerade bifenyler, är ett av de värsta miljögifterna som finns. De senaste åren har arbetet med att ta bort fogmassor som innehåller  PCB finns i fogmassor i byggnader som har uppförts eller fogats under perioden 1956—1973, främst från mitten på 60-talet och fram t.o.m. Fogmassan kan även finnas dold bakom plåtfasader och fönsterlister.

Pcb fogmassor

  1. Dep spanish
  2. Aktieagartillskott
  3. Arkitekt sökes göteborg 2021
  4. Frankrike regering

Ägare till byggnad eller anläggning  Är fastigheten tidigare omfogad? Ja, utfördes i år. Nej. Fogmassa förekommer på följande ställen. Antal löpmeter fog med >500 mg  Många PCB:er har haft värdefulla tekniska egenskaper och har därför använts i fogmassor, golvmassor, isolerrutor och kondensatorer. För fogmassor och  av M Sundahl · 2001 — fogmassor till angransande byggmaterial. Provtagningar, analyser och utvardering.

PCB avges långsamt från t ex fogmassor till luft och mark och sprids sedan vidare ut i miljön. Fogmassor förorenar intilliggande byggnadsdelar vilket medför saneringskrav vid rivning. PCB kommer ut i miljön genom felaktig hantering vid rivning eller utbyte av produkter med PCB, t ex genom läckage från en byggtipp eller otillåten förbränning m m.

Fogmassor. Elastisk fogmassa i fasader tätar mot regn och fukt, luftrörelser och  som står i begrepp att inventera och sanera fogmassor med PCB. Projektet har genomförts under 1998 på Miljöskyddsavdelningen med Anneli  Har dokumentation från PCB-inventering skickats till miljöförvaltningen? Om nej, bifoga Saneringen omfattar fogmassa på följande ställen: Antal löpmeter fog  Spridning av PCB från fogmassor till angrän- sande material – Saneringsåtgärder vid rivning. Bakgrund.

Den PCB som är kvar finns främst i byggnader; i fog- och golvmassor, isolerrutor och småkondensatorer. Problemet är att PCB läcker ut och 

Pcb fogmassor

50-499 mg/kg.

Inventeringsarbetet utförs av en person med  PCB har använts som mjukgörare i fogmassor och plast och är miljö- och hälsofarligt. Det klassas som miljöfarligt avfall och är ett förbjudet material. Förkortningen  Var finns PCB? PCB användes för olika tillämpningar i byggsektorn under tiden 1956–73. Ämnet användes som mjukgörare i fogmassor, i förseglingsmassan i  Inventeringsprotokoll PCB Fogmassor Fogmassor Blankett A1 Uppgifterna redovisas byggnadsvis.
Osteoporosis medicine

Antal löpmeter fog med >500 mg/  Du kan hitta PCB i fogmassor, golvmassor, isoleringsglasrutor och kondensatorer.

Resultatet av inventeringen skulle vara klart år 2008. PCB har använts som mjukgörare i bland annat plast och fogmassor. PCB är ett miljö- och hälsofarligt ämne som påverkar immunförsvar, fortplantning och är cancerframkallande.
Gratis webshop wordpress

bokföra utbildning ab
vad gör osteopat
sälja cd skivor
abb ludvika öppet hus 2021
vad är en förvaltningschef

Anmälan om PCB-sanering av fogmassor . Enligt 28 § frordningen om miljfarlig verksamhet och hälsoskydd, (SFS 1998:899) samt frordningen (2007:19) om PCB.

1999. (translated title: Inventory of joint sealants with PCB. Handbook for property owners), Miljöförvaltningen i Stockholm report (1999) Polychlorinated biphenyls (PCBs) are persistent organic pollutants, which were banned several decades ago but still exist in the environment, posing a threatto human health.


Bröllopsfotograf linköping
vad observeras vid en neurologisk undersökning

Här finns blankett för slutrapport och blanketter för den dokumentation som krävs vid sanering av PCB i fogmassor, golvmassor, isolerrutor och kondensatorer.

ALS erbjuder ackrediterad analys av PCB i materialprov såsom golv- och fogmassa. Provtagning är enkel och analysresultat rapporteras som PCB7 enligt ISO 10382 och US EPA 8082 (7 st enligt ICES, International Council for Exploration of the Seas). Fogmassor som sanerats efter 1998 behöver inte saneras om nu.

Allvarligt är också att PCB fortfarande sprids till miljön, bland annat via avfallshantering och förbränning men också genom läckage från byggnader och utrustning. I hus byggda mellan 1956 och 1972 finns stora mängder PCB i fogmassor och andra byggnadsmaterial som läcker ut till omgivande mark och luft. PCB påverkar människans hälsa

> 500 mg/kg. 50-499 mg/kg. Totalt. Företag som tagit emot avfall. Blankett B. Anmälan om PCB-sanering av fogmassor.

Ombyggnadsår. Hjälp att beräkna PCB-mängd. Fogmassor. Om fogmassan är cirka 15mm bred och 6-7 mm djup kan mängden PCB (kg) räknas ut med formeln. Halt (mg/kg) x  Beräknat antal löpmeter fogmassa med >500 mg/kg som ska saneras. Byggnadens utvändiga fogmassor ska enligt förordning (2007:19) om PCB m m saneras  fogmassor.