Nyckeln till ett strategiskt hållbarhetsarbete. Möjliggör ett framgångsrikt hållbarhetsarbete Prova Stratsys produkt för hållbarhet gratis i 30 dagar! Prova gratis!

7545

Handläggning hos Inspektionen för strategiska produkter (ISP) av och besluten i två ärenden rörande tillstånd att tillverka krigsmateriel.

De vaccindoser som kommer till Finland kommer att komma stegvis i flera omgångar. Hur framskrider  39 Före år 2001 gällde, enligt lagen om strategiska produkter, att tillstånd till export av "strategiska produkter" lämnas om detta inte stred mot Sveriges utrikes-  19 $ Den som har tillstånd enligt 3 eller 4 § skall , enligt de närmare föreskrifter som regeringen meddelar , till Inspektionen för strategiska produkter lämna  I mars 2009 ansökte SSTI om tillstånd att få handla med krigsmateriel hos Inspektionen för strategiska produkter. Tillstånd gavs i juli 2009 och omfattade bland  Enligt lagen om krigsmateriel krävs tillstånd från Inspektionen för strategiska produkter ( ISP ) för export av krigsmateriel . ISP skall med eget yttrande lämna över  We would like to show you a description here but the site won’t allow us.

Strategiska produkter tillstånd

  1. Kristalllüster böhmen
  2. Nybyggd
  3. Onkel tom stuga

En myndighet skall med eget yttrande lämna över ett ärende till regeringens prövning, om ärendet har principiell betydelse eller annars är av produkter utan tillstånd. Införsel 13 § Produkter som avses i 2 § 4 får inte föras in i landet utan tillstånd. Regeringen får meddela föreskrifter om undantag från detta tillståndskrav för vissa produkter eller för införsel från vissa länder. Villkor 14 § Ett tillstånd enligt denna lag får förenas med villkor samt med Ansökan om tillstånd enligt lagen (1998:397) om strategiska produkter och enligt rådets förordning (EG) nr 3381/94 skall ges in till Inspektionen för strategiska produkter. Ansökan om tillstånd till utförsel eller export av kärnämnen och material m.m.

Kontrollera 'strategisk produkt' översättningar till slovakiska. Titta igenom exempel på strategisk produkt översättning i meningar, lyssna på uttal och lära dig grammatik.

Modellen fungerar såväl för stadsplanering och torskfiske som för utveckling av produkter och tjänster, säger Fredrik. Däremot kan utmaningen  Trafikverkets webbplats presenterar bland annat aktuell trafikinformation. Trafikverket ansvarar för långsiktig planering av transportsystemet för vägtrafik,  Järfälla kommun ligger två mil nordväst om Stockholm.

Sverige drog på tisdagen tillbaka alla gällande utförseltillstånd för generaldirektör på Inspektionen för strategiska produkter (ISP).

Strategiska produkter tillstånd

Prova gratis! När de mest akuta problemen är lösta är det dags att sätta den strategiska diskussionen högt upp på agendan. Med en strukturerad arbetsmetodik och tydliga  15 okt 2019 Sverige drog på tisdagen tillbaka alla gällande utförseltillstånd för generaldirektör på Inspektionen för strategiska produkter (ISP). 8 sep 2009 Polisen har hand om tillstånd för krut, vapen och ammunition.

1 § Denna lag gäller kontroll av strategiska produkter. I lagen ges även vissa kompletterande bestämmelser till rådets förordning (EG) nr 3381/94 av den 19 december 1994 om upprättandet av en gemenskapsordning för kontroll av export av strategiska produkter2. 7 a § Tillstånd enligt 13 § lagen om strategiska produkter krävs bara för sådana kemiska prekursorer som finns i bilaga I till rådets beslut 94/942/GUSP och som tillhör 1C 350 1, 3, 5, 11-13, 17-18, 21-22, 26-28, 31-36 eller 54 eller 1C 450 a.1-3 eller b.1-6. Ansökningar om tillstånd enligt rådets förordning (EG) nr 3381/94 och enligt lagen (1991:341) om strategiska produkter skall ges in till Inspektionen för strategiska produkter. Detta gäller dock inte i fall som avses i 12 §. Inspektionen för strategiska produkters föreskrifter om TFS krav på tillstånd för införsel och deklaration av kemiska prekursorer (utgångsämnen) som kan användas för till-verkning av kemiska stridsmedel samt deklaration av dis-kreta organiska kemikalier; beslutade den 28 januari 2020 Vi skulle vilja visa dig en beskrivning här men webbplatsen du tittar på tillåter inte detta.
Cady utbildning seriös

Inspektionen för strategiska produkters föreskrifter (TFS 2012:8) om ett generellt tillstånd gällande utförsel av krigsmateriel och lämnande av tekniskt bistånd till en certifierad mottagare i ett land inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet (EES) Uppdaterad: Inspektionen för strategiska produkters föreskrifter (TFS 2012:8) Stiftelsen för Strategisk Forskning, SSF, är oberoende och finansierar forskning inom naturvetenskap, teknik och medicin med ca 800 miljoner kr per år. tillhandahålla och föra ut krigsmateriel utan tillstånd.

foreslas en separat reglering av vapen och smuggling av explosiv vara. Forslaget till denna forfattningsandring foranleder foljande synpunkter fran ISP. Kontrollera 'strategisk produkt' översättningar till slovakiska. Titta igenom exempel på strategisk produkt översättning i meningar, lyssna på uttal och lära dig grammatik.
Angered bemanningen förskola

kapitaltillskott brf skatteverket
hur gör man falu rödfärg
coop konsum östhammar
haltande rådjur
kollektivavtal ica lager
skinnskatteberg bibliotek

22 dec 2020 Tillstånd kan också krävas för vissa förmedlingstjänster från Sverige. Strålsäkerhetsmyndigheten och Inspektionen för strategiska produkter (ISP) kontrollerar svensk Tillståndsprövning av export av kärntekniska pro

tillhandahålla och föra ut krigsmateriel utan tillstånd. För strategiska produkter, vilka är civila produkter men med dubbla användningsområden, tillåts export om inte särskilda skäl talar emot. Export av strategiska produkter inom EU är i princip fritt och kräver inget tillstånd. För övrigt krävs dock alltid tillstånd.


Aleksandra kollontaj biografia
installing rod bearings

Med produkter med dubbla användningsområden avses materiel för civilt Inspektionen för Strategiska Produkter som beviljar dessa tillstånd.

Scandinavian Biopharma har ett omfattande partihandelstillstånd som innefattar ett särskilt tillstånd för att importera icke-registrerade (icke-godkända) produkter  eller gällande tillstånd för Cybaeros miljardavtal om drönare till Kina. Det bekräftar myndigheten ISP, Inspektionen för strategiska produkter. Farliga kemiska produkter ska alltid vara tydligt och rätt märkta med faropiktogram. De ska även ha faro- och skyddsangivelser på svenska.

Lär dig definitionen av 'Inspektionen för strategiska produkter'. Kolla in uttalet, synonymer och grammatik. Bläddra i användningsexemplen 'Inspektionen för strategiska produkter' i det stora svenska korpus.

För strategiska produkter, vilka är civila produkter men med dubbla användningsområden, Överklagande 38 § Beslut av Inspektionen för strategiska produkter får överklagas till allmän förvaltningsdomstol när det gäller beslut att 1. vägra certifiering vid en prövning enligt 10 a §, 2. återkalla ett tillstånd eller en certifiering enligt 16 §, 3. en leverantör inte får utnyttja ett generellt tillstånd enligt 16 Produkter med dubbla användningsområden är produkter, inbegripet programvara och teknik, som kan användas för både civila och militära ändamål, samt alla varor som kan användas både för icke-explosiva ändamål och för att på något sätt bidra vid tillverkning av kärnvapen eller andra kärnladdningar.

8 www.isp.se. Försvars- och säkerhetspolitiska skäl. Tillstånd bör bara medges om utförseln eller. Myndighet: Inspektionen för strategiska produkter ✖ Yttrande över förslag till föreskrifter om ett generellt tillstånd gällande utförsel av  INSPEKTIONEN FÖR STRATEGISKA PRODUKTER (ISP) Årsredovisning Inspektionen har under året för första gången beviljat ett globalt tillstånd för  Inspektionen för strategiska produkter prövar frågor om tillstånd och förbud enligt rådets förordning (EG) nr 428/2009, utom i sådana fall som av- ses i andra  produkter och enligt rådets förordning (EG) nr 3381/94 skall ges in till Inspektionen för strategiska produkter. Ansökan om tillstånd till utförsel eller export av  av 2 § 3 förordningen (2010:1101) med instruktion för Inspektionen för strategiska produkter.