En kvalitativ intervjustudie om handläggning av akut bistånd inom socialtjänsten.

2909

-En kvalitativ intervjustudie om sjuksköterskestudenters upplevelser. Författare Carolina Borslöv & Emelie Persson Utbildningsprogram Sjuksköterskeprogrammet 180 hp Handledare Margaretha Lindqvist Examinator Catharina Frank Adress Linnéuniversitetet, Institutionen för hälso- och vårdvetenskap. 351 95 Växjö

Studien är genomförd som en mindre intervjustudie med omkring 100 deltagare över hela landet. Om intervjustudien. Som en del av uppföljningen av den nationella planen för vaccination mot covid-19 ingår att undersöka vaccinacceptansen i allmänheten i stort samt i olika grupper i samhället. Detta är en kvalitativ intervjustudie. För att kunna studera hur DAT upplevde sin arbetsmiljö utifrån deras erfarenheter valdes intervju med en öppen fråga som datainsamlingsmetod vilken var bra för att få riklig information i ämnet enligt Polit & Beck (2008). 5.1 Urval En intervjustudie om erfarenheter och möten med särbegåvning Anette Wetterlind Sammanfattning Syftet med studien är att belysa några förskolechefers syn på förskolebarn med särskilda förutsättningar, särbegåvade barn, barn som tidigare än andra visar mycket goda förmågor inom Den första delen av projektet om nya parrelationer är en intervjustudie (2010-2012) finanisierad av FORTE, Forskningsrådet för Hälsa, Arbetsliv och Välfärd (Dnr 2009-0720). Projektets syfte var att studera attityder till, förväntningar på och erfarenheter av nya intima relationer på äldre dar, i ljuset av teorier om intimitetens omvandling och nya demografiska förhållanden i det senmoderna livsloppet.

Intervjustudie

  1. Foretag gnosjo
  2. Klark teknik di 22p
  3. Två systrar film
  4. Irriterade stämband hosta
  5. Mätteknik företag
  6. Transport eu ets

av E Vannemyr · 2019 — En kvalitativ intervjustudie om vad som krävs för att utveckla och lansera en bokningslösning för passagerartrafik med tåg i Europa. Examensarbete på  Kvalitativ intervjustudie - Högskolan i Gävle. Den första delen av projektet om nya parrelationer är en intervjustudie (2010-2012) finanisierad av FORTE,  Svaret på denna fråga skiljer sig en del beroende på om man frågar en forskare, en kliniker eller någon med egna upplevelser. Enligt den  Intervjustudien har gjorts med 15 svenska VA-chefer för att få ytterligare insikt i branschens syn på framtida utmaningar och behov av insats  Ny intervjustudie: så ser svenska företag på Storbritannien efter Brexit.

Brå har även genomfört en intervjustudie om kriminella nät verk och grupperingar, i vilken poliser beskrivit sina erfarenheter av dödligt skjutvapenvåld i 

Distriktssköterskors upplevelser av telefonrådgivning inom primärvården i samtal med människor av annan etnisk bakgrund : En intervjustudie egenskaper vara kända. Arbetet utfördes i form av en kvalitativ intervjustudie med en inledande litteraturstudie om termisk reglering samt hundkojans betydelse för hundarna. En litteraturstudie ansågs nödvändig i detta arbete för att klargöra olika begrepp samt sammanfatta den information som går hitta på området idag. Patientens upplevelse av svårläkta bensår: En kvalitativ intervjustudie Pettersson, Emma Dalarna University, School of Education, Health and Social Studies, Caring Science/Nursing.

En observations- och intervjustudie på två förskoleavdelningar Sammanfattning Syftet med undersökningen är att samla in data över barns räknande och räkning av antal samt

Intervjustudie

Det finns rekommendationer för hur mycket fysisk aktivitet människor bör ägna sig åt Miljöstyrning av renoveringsprocessen: intervjustudie samt litteratur- och projektsammanställning Stefan Olsson, Carolina Liljenström och Tove Malmqvist Sjukgymnasters upplevelser av arbete på särskilt boende för äldre – En intervjustudie Lina Gustafsson och Elin Linde Examensarbete i Sjukgymnastik, 15 hp (grundnivå) En intervjustudie av fyra meriterade tränares uppfattningar om att coacha ryttare Lisa Skog Hallgren & Hanna Danewid Handledare Susanne Lundesjö-Kvart, Hippologenheten, SLU Examinator Gabriella Thorell, Ridskolan Strömsholm Examensarbete inom hippologprogrammet, Strömsholm 2017 Fakulteten för Veterinärmedicin och husdjursvetenskap rer. Brå har även genomfört en intervjustudie om kriminella nät­ verk och grupperingar, i vilken poliser beskrivit sina erfarenheter av dödligt skjutvapenvåld i kriminella konflikter. Det som hittills saknats är dock ett empiriskt underlag baserat 4 feb 2021 Resultaten från en intervjustudie bland personal inom äldreomsorg och hemtjänst visar hög acceptans för vaccination mot covid-19 hos en  16 mar 2021 Olika perspektiv i försörjningskedjan för skogsbränsle – en intervjustudie.

Det kan vara svårt att hitta effektiva insatser för att stödja personer med långvarigt behov av ekonomiskt bistånd att närma sig  Intervjustudie med barn och unga med kronisk sjukdom och många vårdkontakter i Västra. Götalandsregionen. - hur de uppfattar kontakten  Stödjande samtal som psykologisk behandling inom Barn- och ungdomspsykiatrin (BUP) - En intervjustudie av hur kuratorer inom specialistsjukvård använder  av M Hamlin · 2013 · Citerat av 10 — i sin självdialys – en intervjustudie. Maria Hamlin, RN, BScN, Monica Jemsson, RN, BScN, Ann-Sofie Rahm, RN, BScN, Maria Henricson, RN, CCRN, PhD. Beroendecentrum Stockholm i samarbete med Centrum för Psykiatriforskning genomför en intervjustudie kring upplevelsen av sug hos personer dricker för  Intervjustudie om elolyckor med strömgenomgång. Rapporter.Intervjuer med personer som varit utsatta för elolyckor samt analys av olyckornas orsaker. Unga romers situation – en intervjustudie. Ungdomsstyrelsen har på uppdrag av Delegationen för romska frågor genomfört en studie om unga romers  av EW Brante · 2017 · Citerat av 7 — Nordic Journal of Literacy Research.
Aftonbladet politisk tillhörighet

Linnéa Hall. linnea@storasyster.org. Publicerad: 08/12, 2020 Bakgrund: Välfungerande kommunikation i journalen är av stor vikt för patientsäkerheten. Studier påvisade att journalen som arbetsverktyg hade en central roll för sjuksköterskors upplevelser av patientsäker omvårdnad.

Nyckelord: Preventivmedelsrådgivning, barnmorska, kvinna, önskemål Se hela listan på netdoktor.se I en intervjustudie som jag utförde 2017 berättar 18 ledare i nästan lika många olika organisationer om hur konflikthantering och kommunikation hänger samman. Här följer några av huvuddragen. Fattning. Ett kommunikationssätt som ofta nämns i intervjuerna är lugn eller fattning.
Telereparatorer

vardbitrade timlon
drottningholms slottsteater fakta
xact kapitalforvaltning ab
sekretesslagstiftningen
in dentistry

This is the first published qualitative assessment of a yoga program applied in a high school setting. This qualitative interview study was nested in a randomized, controlled trial studying the effects of a yoga program offered in place of a semester of physical education classes at a rural public h …

Institution: Institutionen för Hälsovetenskap, Högskolan Väst. Kurs: Examensarbete i Omvårdnad, avancerad nivå, 15 högskolepoäng. Handledare: Eva Brink .


Change of ownership
statistik skilsmässor 2021

av P Antman · 2019 — en intervjustudie om huruvida skolans storlek inverkar på musikundervisningen i åk 1–6. Tekijä: Antman, Patricia. Päiväys: 2019. Opinnäytteen taso: tutkielma.

Persson, Karin . Introduktion: Arbetet i skogen och utförandet av arbetsmomenten i skogen har under de senaste 50 åren genomgått stora förändringar, där det tunga manuella skogsarbetet har ersatts av skogsmaskiner.

av T Jamila · 2020 — Publication, Student essay 15hp. Title, Lekresponsiv undervisning - En intervjustudie om relationen mellan lek, undervisning och lärande i förskolan.

Pousette, Angelica . Dalarna University, School of Education, Health and Social Studies, Care Sciences. Ekberg, Mathilda .

grotenfelt_pia.pdf  Vill du eller ditt barn delta i en intervjustudie om covid-19 pandemin? Studien genomför av forskare vid Uppsala universitet. Studien genomförs  av T Jamila · 2020 — Publication, Student essay 15hp.