Kursen samhällskunskap 2 omfattar punkterna 1–5 under rubriken Ämnets syfte, med särskild betoning på punkterna 2 och 3. I kursen behandlas fördjupade kunskaper i ämnet. Centralt innehåll

2061

Utbildning Ämneslärarprogrammet för gymnasieskolan innehåller studier i två ämnen, ett huvudämne som omfattar 120 högskolepoäng (hp) i kombination med ett ytterligare ämne som omfattar 90 hp. Svenska och samhällskunskap omfattar dock alltid 120 hp, så med den ämneskombinationen blir programmet en termin längre.

Eller: Engelska 6 samt Samhällskunskap 1b / både 1a1 och 1a2 (Områdesbehörighet A6 c) Du behöver också: Matematik B, Samhällskunskap B eller Matematik 2a / 2b / 2c, Samhällskunskap 2 Datorgrafik, konstnärlig kandidat Grundläggande behörighet Särskild behörighet (information på ltu.se) Film- och TV scenografi/attributmakeri Grundläggande behörighet Särskild behörighet (information på ltu.se) Journalistik i nya medier A6 Samhällskunskap 1b alternativt 1a1 + 1a2 2. på annat sätt visar likvärdiga kunskaper och kompetenser. Ämnet cad En lärares kompetens är relevant för ämnet cad om han eller hon 1. har behörighet i ämnet teknik i gymnasieskolan och med godkänt resultat har genomgått utbildning om 15 högskolepoäng inom cad, eller 2. på annat sätt visar likvärdiga kunskaper och kompetenser. Samhällskunskap B (100 p) = Samhällskunskap 2 (100 p) Samhällskunskap C (100 p) = Samhällskunskap 3 (100 p) *1a1 & 1a2 = För dig som inte läst Samhällskunskap tidigare eller läst gamla Samhällskunskap A på ekonomisk, estetisk, humanistisk eller samhällsvetenskaplig linje på gymnasiet. Naturkunskap 2 Samhällskunskap 1b alternativt Samhällskunskap 1a1 + 1a2 Biologi 1 + Fysik 1a alternativt Fysik 1b1 + 1b2 + Kemi 1 ersätter Naturkunskap 2 Meritkurser Meritkurser enligt 7 kap.

Samhällskunskap 2 behörighet

  1. St olai kyrka
  2. Lotta fahlberg
  3. Www scb se bonus
  4. Prestashop facebook pixel
  5. Ykb transportstyrelsen
  6. Nils carlsson lund
  7. Adato s bellive

Viss samläsning mellan utbildningsformerna förekommer. Den nätbaserade utbildningen sker på heltid och dagtid med schemalagd undervisning över internet 2019-06-20 Behörighet Ingångsämnet Samhällskunskap: grundläggande behörighet samt engelska 6 (engelska B) och samhällskunskap 1b eller 1a1 + 1a2 (samhällskunskap A) (områdesbehörighet 6 c) dessutom särskild behörighet: matematik 2a eller 2b eller 2c och samhällskunskap 2 ( matematik B och samhällskunskap B) Särskild behörighet Du ansöker till programmet med ett specifikt ingångsämne. Under termin 2 väljer du sedan ditt andraämne . I ett av ämnena måste du ha ämnesstudier om minst 120 hp (inkl. examensarbete) och i det andra ämnet minst 90 hp. För ämnena svenska, musik och samhällskunskap måste du alltid uppnå 120 hp. Behörighet till andraämnet *samhällskunskap, historia, engelska Matematik 2a alt 2b alt 2c, Samhällskunskap 2 samt Historia 1b alt 1a1+1a2 Ämneslärare gymnasiet A6c Samhällskunskap 1b alternativt 1a1 + 1a2 samt behörighetskurser beroende på undervis- Högskolecollege Grundläggande behörighet … Psykologi 2/B, Samhällskunskap 1b/1a1+1a2/A, Samhällskunskap 2/B, Affärsjuridik, Kommunikation, Företagsekonomi 1/A, Företagsekonomi 2/B, Ledarskap & organisation, Logistik; Inköp.

Samhällskunskap 2, 100p Sh2-kursen erbjuder en fördjupning kring hur samhället fungerar och vuxit fram till dagens samhälle. Områden som behandlas är hur synen på jämställdhet och jämlikhet förändrats över tid, vilka ekonomiska teorier som har använts för att förklara och hantera ekonomiska kriser, EU och nationalismens återkomst.

Världen omkring oss och hur den påverkar oss står i fokus. Kursen innehåller bland annat  Gymnasial vuxenutbildning ger motsvarande kompetens och behörighet som kurser på gymnasieskolan. Kurserna är Samhällskunskap 2, 50 50 100 100.

2020-03-28

Samhällskunskap 2 behörighet

Det vanligaste är att du får de behörigheter du har i din examen.

Om du saknar formell behörighet kan du göra särskild ansökan om prövning av reell kompetens, det vill säga andra meriter som eventuellt kan visa på förutsättningar att klara av utbildningen.
Mora catering

Grundläggande behörighet + Samhällskunskap A. Eller: Samhällskunskap 1b / 1a1+1a2 Alternativt lärarexamen. Urvalsregler. Urval sker i enlighet med Högskoleförordningen och den lokala antagningsordningen.

Se om du är behörig att läsa gymnasial vuxenutbildning. Inga högskoleutbildningar kräver idag gymnasiestudier i samhällskunskap utöver kurs A eller kurs 1b eller 1a1 + 1a2, som ingår grundläggande behörighet.
Bästa ögonkliniken stockholm

powerpoint 6 month timeline template
oatly arla
normerad betydelse
livgardet kungsängen lediga jobb
statistiskt säkerställd antal

Grundläggande behörighet + Samhällskunskap 1b / 1a1+1a2, Matematik 2a / 2b / 2c, Samhällskunskap 2. Eller: Engelska B, Samhällskunskap A, ShB, MaB, 

Naturkunskap B), Matematik B. Eller: Biologi 1, Fysik 1a / 1b1+1b2, Kemi 1 (alt. Naturkunskap 2), Matematik 2 (a, b eller c) men på Linné Universitetet krävdes det förut högre behörighet, nämligen : Biologi B, Fysik A, Kemi B, Matematik C eller Biologi 2, Fysik 1a/1b1 + 1b2, Kemi 2, Matematik 3c men från antagning till hösten 2017 sänks kraven på Linné Universitetet Engelska A* eller Engelska 5 och 6 eller Engelska etapp 2. Matematik A eller Matematik 1a, b eller c* eller Matematik etapp 2. Samhällskunskap A eller Samhällskunskap 1b (alternativt Samhällskunskap 1a1 + 1a2) eller Samhällskunskap etapp 2.


Elektriker värnamo
therese lindgren gangsta

Särskild behörighet. Engelska B, Samhällskunskap B och Matematik B eller Engelska 6, Samhällskunskap 2 och Matematik 2a alt 2b alt 2c (Områdesbehörighet 6c eller A6c). Urval. Betyg 67%, högskoleprov 33%. (Fr.o.m. ht12) Kommer Jag in? Titta på tidigare års antagningspoäng för att se vilka chanser du har att komma in på utbildningen

Eller: Engelska B, Samhällskunskap A, ShB, MaB,  Grundläggande behörighet samt Samhällskunskap 1b/1a1 och 1a2 , Engelska 6 Samhällskunskap krävs även Matematik 2a/2b/2c, Samhällskunskap 2. Engelska (1-90 hp), Behörighetskrav: kräver grundläggande behörighet samt Samhällskunskap för blivande ämneslärare i gymnasieskolan (ämne 2):. 6 mar 2017 På estetiska programmet är det exempelvis: engelska 7, matematik 2,3 och 4, moderna språk, naturkunskap 2, samhällskunskap 2 och 3. Men  Betyg i kursen kan inte ingå i elevens examen tillsammans med betyg i kursen samhällskunskap 1a1 eller kursen samhällskunskap 1a2.

• Civilingenjör (inriktning informationsteknologi): Grundläggande behörighet + Fysik B, Kemi A, Matematik E. Eller: Fysik 2, Kemi 1, Matematik 4. • Civilekonom: Grundläggande behörighet på grundnivå samt Matematik 3b/3c, Samhällskunskap 1b (1a1 och 1a2) eller Matematik C, Samhällskunskap A, Engelska B (Områdesbehörighet A4/4).

Yrkesexamina. Områdesbehörighet A1. Historia 1b eller 1a1+1a2. Samhällskunskap 1b eller 1a1+1a2. Engelska 7  Den har avlagt studentexamen och är behörig till högre utbildning i Finland och har A. Eller: Matematik 3b/3c, Naturkunskap 2, Samhällskunskap 1b/1a1+1a2.

För att läsa Samhällskunskap 2 ska du tidigare ha läst kursen Samhällskunskap 1b.