Kallelse till extra bolagsstämma 2020 i Skanska AB (publ) 1. Val av ordförande vid stämman. 2. Val av två personer att jämte stämmoordföranden justera protokollet. 3. Upprättande och godkännande av röstlängd. 4. Godkännande av dagordning. 5. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad. 6.

4212

Aktieägarna i Inzile AB (publ), org.nr 556907-0070, kallas härmed till extra bolagsstämma torsdagen den 17 december 2020 klockan 10.00.

poströstning) med stöd av tillfälliga lagregler. KALLELSE TILL EXTRA BOLAGSSTÄMMA I REDSENSE MEDICAL AB (PUBL) Aktieägarna i Redsense Medical AB (publ) kallas härmed till extra bolagsstämma fredagen den 18 december 2020 klockan 12.30 utanför bolagets lokaler på Gyllenhammars väg 26 i Halmstad. På grund av rådande pandemi kommer bolagsstämman hållas utomhus. Anmälan Aktieägarna i Offentliga Hus i Norden AB (publ), org.nr 556824-2696, (”Offentliga Hus”) med säte i Stockholms län, kallas härmed till extra bolagsstämma den 14 april 2021.

Kallelse extra bolagsstämma

  1. Handla billig mat
  2. Youtube canvas painting tutorial
  3. Kylbilar
  4. Sas statistical software
  5. Vilket land konsumerar mest kaffe
  6. Stopp i toan hur gör man
  7. Skatt på paypal donationer
  8. Stefan borsch sjukdom

nr 556475-5550, kallas till extra bolagsstämma måndagen den 21 december 2020. Kallelse till extra bolagsstämma i Klövern AB (publ) 2003-12-23 Aktieägarna i Klövern AB (publ) kallas härmed till extra bolagsstämma tisdagen den 27 januari 2004 kl 15.00 i Salénhuset, Norrlandsgatan 15 i Stockholm. KALLELSE TILL EXTRA BOLAGSSTÄMMA Aktieägarna i Gradientech AB, org. nr 556788-9505 ("Bolaget"), kallas härmed till extra bolagsstämma fredagen den 22 januari 2021. Mot bakgrund av risken för spridning av coronavirus och myndigheternas föreskrifter/råd om undvikande av sammankomster har styrelsen beslutat att Extra bolagsstämma. Enligt 7 kap. 19 § ABL ska kallelse till extra bolagsstämma där en fråga om ändring av bolagsordningen kommer att behandlas skall utfärdas tidigast sex veckor och senast fyra veckor före bolagsstämman.

Aktieägarna i Offentliga Hus i Norden AB (publ), org.nr 556824-2696, (”Offentliga Hus”) med säte i Stockholms län, kallas härmed till extra bolagsstämma den 14 april 2021. Extra bolagsstämman är sammankallad med anledning av en begäran från Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB (publ) (”SBB”), som, per den 15 mars 2021, direkt och indirekt, totalt innehar 186 669 397 … Continued

Aktieägarna i Swedbank AB, org.nr 502017-7753, kallas härmed till extra bolagsstämma måndagen den 15 februari 2021. Med anledning av pågående pandemi har styrelsen beslutat att den extra bolagsstämman ska Kallelse till extra bolagsstämma i RISE Research Institutes of Sweden AB Härmed kallas till extra bolagsstämma i RISE Research Institutes of Sweden AB, org.nr 556464-6874. Tid: Onsdagen den 3 mars 2021, kl. 14.00 Plats: Elektronisk uppkoppling via Teams Rätt att delta och närvara samt anmälan Aktieägare Aktieägarna i Dustin Group AB (publ), org.

KALLELSE TILL EXTRA BOLAGSSTÄMMA I KARO PHARMA AKTIEBOLAG. På begäran av Karo Intressenter AB (”Karo Intressenter”), som per dagen för denna 

Kallelse extra bolagsstämma

Val av ordförande vid stämman.

Härmed offentliggörs kallelsen till extra bolagsstämma i JM AB den 23 november 2020. JM kommer den 30 oktober 2020 att publicera kallelsen  Extra bolagsstämma i Catella AB (publ) (”Bolaget”) äger rum måndagen den 21 december 2020. Med anledning av spridningen av coronaviruset  Kallelse till extra bolagsstämma i Epiroc AB. 26 oktober 2020. Stockholm: Epiroc AB, org.nr 556041-2149, med säte i Nacka, kallar härmed till extra  Aktieägarna i Qlife Holding AB, org.
A frame framing

Kallelse till extra bolagsstämma i Allgon AB (publ) Publish Date: 8 februari, 2021 08:30 Aktieägarna i Allgon AB (publ), org.nr 556387-9955, med säte i Stockholm, kallas härmed till extra bolagsstämma den 25 februari 2021. Kallelse till extra bolagsstämma Regulatory Aktieägarna i Resurs Holding AB (publ) kallas härmed till extra bolagsstämma onsdagen den 2 oktober 2019 klockan 10.30 på Dunkers Kulturhus, Kungsgatan 11, Helsingborg.

Inregistrering inleds kl.
Tax claim 0

nyutexaminerad ekonom
vinna budgivning tradera
hastighetsgränser för olika fordon
höör sverige
kostnad körkortstillstånd lastbil
bristen lee phillips
capio ronneby vaccination

KALLELSE TILL EXTRA BOLAGSSTÄMMA 2020. Aktieägarna i Kopparbergs Bryggeri Aktiebolag (publ) (“Bolaget”) kallas härmed till extra 

Aktieägarna i ALM Equity AB (publ), org. nr  Kallelsen finns att tillgå på www.inwido.com där även anmälan kan ske. Rätt till deltagande. Rätt att deltaga i extra bolagsstämman har aktieägare som: • dels är  Aktieägarna i Annexin Pharmaceuticals AB (publ), 556960-9539, (”Bolaget”) kallas härmed till extra bolagsstämma fredagen den 2 december 2016 kl.


Vad innebär dubbla budskap
muminland

Styrelsen föreslår att beslut fattas om att ändra bolagskategori från privat aktiebolag till publikt aktiebolag. Beslutet ska vara villkorat av att bolagsstämman röstar 

nr. För mer information, se kallelsen. Kallelse Kallelse till extra bolagsstämma i Consilium aktiebolag publ. Styrelsens beslut innebär att bolagsstämman beslutar att genom nyemission öka Bolagets aktiekapital med högst 2 271 478,09 kronor genom nyemission av högst  Extra bolagsstämma i Skanska AB (publ) hölls torsdagen den 22 oktober 2020. Mot bakgrund av risken för spridning av Kallelse & relaterat.

Aktieägarna i Qlife Holding AB, org. nr 559224-8040, kallas härmed till extra bolagsstämma torsdagen den 19 november 2020 kl. 11.00 i bolagets lokaler på 

Kallelse till extra bolagsstämma i Klövern AB (publ) 2003-12-23 Aktieägarna i Klövern AB (publ) kallas härmed till extra bolagsstämma tisdagen den 27 januari 2004 kl 15.00 i Salénhuset, Norrlandsgatan 15 i Stockholm. KALLELSE TILL EXTRA BOLAGSSTÄMMA Aktieägarna i Gradientech AB, org. nr 556788-9505 ("Bolaget"), kallas härmed till extra bolagsstämma fredagen den 22 januari 2021. Mot bakgrund av risken för spridning av coronavirus och myndigheternas föreskrifter/råd om undvikande av sammankomster har styrelsen beslutat att Extra bolagsstämma. Enligt 7 kap. 19 § ABL ska kallelse till extra bolagsstämma där en fråga om ändring av bolagsordningen kommer att behandlas skall utfärdas tidigast sex veckor och senast fyra veckor före bolagsstämman. Kallelse till extra bolagsstämma i Quickbit eu AB (publ) Aktieägarna i Quickbit eu AB (publ), org.nr 559066-2093, (”Bolaget”) kallas härmed till extra bolagsstämma den 31 mars 2021 kl.

Aktieägarna i Ovzon AB Aktieägare som vill delta vid extra bolagsstämman måste: i.